Att vara förälder är att ha ett ledarskap - lär känna dig själva och barnen på ett nytt sätt

Det först födda barnet i en familj betraktar omvärlden och sina förebilder på ett annat sätt än sina yngre syskon. I vardagen innebär det att barnen kräver ledning på olika sätt. Vad innebär det för dig som förälder och vem är du?

Om detta har jag skrivit i min bok "Så skapar tanken".